Цитат с въпрос  

05 август, 2007

...С 3 награди от министъра на вътрешните работи бяха отличени служители на ОДП Кърджали... с огнестрелно оръжие револвер "Smith&Wesson" бе награден Ясен Деянов, а с благодарност и 5 дни отпуск...

И друг път съм питал:
Поради что, господин български министре, се срамиш да подариш за заслуги българско оръжие...? Нима всичко българско и родно не го любиш, тачиш и милееш...? Или като министър на вътрешните работи (българската отбрана) те е срам от българското производство на оръжие...?

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.