С. Иванов: Информацията вече е ефективен вид оръжие  

15 август, 2007

Планира се до 2015 г. руската армия и флотът да бъдат преоборудвани с нови средства за управление, съобщи руският първи вицепремиер Сергей Иванов. Поддържането, усъвършенстването и развитието на системата за управление на Въоръжените сили оказват най-непосредствено влияние върху военната сигурност на нашата държава и съхраняването на стратегическата стабилност в света, каза Иванов на заседание на военно-промишлената правителствена комисия. Иванов съобщи, че в държавната програма за въоръженията за 2007-2015 г. се предвижда провеждане на голяма научно-изследователска и опитно-конструкторска работа в областта на средствата за автоматизация и комуникации. Освен това в рамките на държавната програма за въоръженията сме планирали преоборудване на съединенията и частите от армията и Военноморския флот с нови средства за управление, каза Иванов. В момента в световната практика се създаде устойчива тенденция за увеличаване ролята на информационното обезпечаване при подготовката и хода на бойните действия. Напълно очевидно е, че значението на тази тема само ще нараства, посочи той. Развитието на информационните технологии доведе до превръщането на самата информация в ефективен вид оръжие. Оръжие, което позволява да се водят „бойни действия” практически навсякъде и което е най-главното, без използването на собствени военни сили, каза Иванов. „От това активно се възползват правителствата и военните ведомства на редица държави, стремейки се към постигане на превъзходство при средствата за управление и информационно обезпечаване на всички операции, а не само задължително бойните, които се провеждат с цел защита на собствените национални интереси”, заяви руският първи вицепремиер.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.