Цитат с коментар  

23 август, 2007

...Според "Глобал пийс индекс", който регистрира международните тенденции в сферата на войната и мира, Гърция е една от най-войнствените западни държави, пише вестник "Пондики"...

Комай и гръцкият реотан бавно затопля или не им е удобно да съобщят новината, която тук се коментираше преди почти 2 месеца, но така или иначе, според изследването, Гърция е доста по-мирна и сигурна държава от България.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.