Друг цитат с коментар  

15 август, 2007

...На стълбището полицаите задържали 61-годишния Георги Б., който признал, че е застрелял младия мъж със самоделен пистолет 16-и калибър, а майката е повалил с удар в челото със същия пистолет...

Ако калибърът е същия, то това оръжие не е пистолет, а рязана пушка.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.