I'm too sexy for my gun  

02 август, 2007

Pishtov.com предупреждава всички чаровни дами (и приравнените към тях):
спазвайте правилата за безопасност и не дръжте пръстчето си на спусъка,
дори и да сте захвърлили дрехи и задръжки...

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.