Цигулка-автомат  

15 август, 2007

Тази цигулка от дизайнера Уей Лиа Лии (Wei Lieh Lee) изглежда също като автоматична пушка. Очаквайте скоро виола като Калашников и контрабас като Драгунов.
А догодина очаквайте отговорът на руснаците - автомат Калашников с дизайн на Страдивариус.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.