Над 5000 US роботи действат в Ирак  

13 август, 2007

За една година броят на машините е нараснал десет пъти
Освен многобройните войници, хвърляни на бойното поле в Ирак и Афганистан, американската армия използва и все повече роботи. Откакто конфликтите започнаха преди пет години, U.S. армията увеличава постоянно броя на машините, управлявани от дистация, както на сушата, така и във въздуха.
Според американски военни, цитирани от CNET News, роботите са много ефективни при наблюдение, а в някои случаи предпазват войниците от излагане на неприятелски огън.
Що се отнася до въздушните машини, съществуват четири системи – Raven, Shadow, Hunter и Sky Warrior, които са регистрирали над 270 000 часа по време на кампанията Operation Iraqi Freedom. Когато войната в Ирак е започнала, безпилотните самолети са летели общо по десетина часа на ден. До 2005 г. обаче, броят на общите часове на ден на всички самолети е стигнал 100. Днес цифрата е вече 500 часа на ден.
През 2004 г. на сушата са оперирали само 180 робота, но за една година броят им се е увеличил десетократно. В момента роботите, използвани от американската армия в Ирак, са над 5000. Очаква се тази тенденция да се запази и в бъдеще, като, според военните, е необходимо интегриране както на ръчно управлявани машини, така и на роботи.
Благодарение на възможността на роботите да съхраняват информация с големина на терабайт, от американската армия разчитат на снабдяване на войниците с многомерни данни в реално време за заобикалящата ги среда, доставени от различните видове сензори UAV. Така например, даден командир може да разгледа получената информация, за да провери какво се е случило в даден участък на пътя през последната седмица и по този начин да прецени кой път е по-безопасен.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.