Съвременно авторско хладно художествено оръжие  

27 юли, 2008

А.Корешков (Москва) "Мощь Тянь Луна".
32 см, изкован от метеорит.

В. Чурбанов (Тула) – "Поэзия"

О.Семенов. дамаск Н.Забелина (Тула). Нож на поставка "Рыбка"

Дамаска стомана от Сергей Епишкин (Тула)

Сергей Данилин (Тула) "Вепрь".

Сергей Данилин (Тула) "Пума". Острие В.Сосков (Москва)

А.Янютин (Москва). Кинжал за пояс "Сакс". Острие Ю.Саркисян. СПБ

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.