Създават акустично оръжие от нов тип  

09 юли, 2008

Американската корпорация Sierra Nevada обяви, че е готова да започне производство на нов тип акустично оръжие с название MEDUSA (Mob Excess Deterrent Using Silent Audio).
Както съобщава ABC News, в него ще бъде използван аудиоефектът на микровълните. Кратки импулси на микровълново излъчване нагряват вътрешните тъкани в главата на човека и предизвикват аудиосигнали, разпознавани от човешкия орган на слуха.
По думите на представители на Sierra Nevada, тези импулси въздействат на човека както със силата, така и с дразнещия характер на звуците. При това, обикновените средства за аудиозащита, прикриващи външните слухови канали не действат.
Новият тип оръжие може да бъде използван както за военни цели, така и от полицията срещу масови безредици.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.