Правителството забрани използването на касетъчни боеприпаси  

14 февруари, 2008

Министерският съвет наложи забрана върху използването на касетъчни боеприпаси, които са на въоръжение в Българската армия, до приемането и влизането в сила на международен договор, ограничаващ или забраняващ употребата, производството, трансфера и складирането на този тип оръжие.
Използването на ненадеждни касетъчни боеприпаси създава неоправдано висок риск за цивилното население след приключването на военни конфликти и силно затруднява работата по следвоенното възстановяване поради големия брой невзривени елементи.
Според доклад на международната неправителствена организация Handicap International, 98% от жертвите на касетъчни боеприпаси са цивилни граждани, пострадали след края на военните действия.
Въпросите за използването на касетъчни боеприпаси, както и рисковете, които те представляват за цивилното население, са предмет на активна дискусия сред международната общност.
Възможни мерки за ограничаване или забрана на използването, производството, трансфера и складирането на касетъчни боеприпаси се обсъждат както в рамките на Конвенцията за конвенционални оръжия, по която България е страна, така и в т. нар. Процес от Осло.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.