”Майбахът” руши, ако и да е на 70 години  

12 февруари, 2008

Немският танк ”Майбах” показа, че още е в състояние да руши. Платформа с натоварен ”Майбах” върху нея се блъснала в портала на Пионерските казарми, които сега са складова база на Изпълнителната агенция ”Държавна собственост” на военното министрество в Ямбол. Вратите паднали, колоните се срутили. Щетите като стойност не са големи. Възстановяването може да стане за един ден. Военните обаче се въздържат от ремонтни дейности, защото историята може да се повтори. Вероятно до 15 февруари, когато е крайният срок за изравянето на немските танкове и складирането им в базата в Ямбол, строителството няма да започне. Засега входът се затваря с временно опъната телена мрежа.


"ако и да е" - обичам сливенският диалект.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.