SV10 PERENNIA - новата пушка на Beretta  

02 февруари, 2008

The new Beretta Perennia over-and-under is the best example of how all of these characteristics may be blended together in the correct proportions in order to reach a single goal, a grand result of elegance, modernism, efficiency and style.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.