Показват на саби на Караджата и Г.С. Раковски в Разград  

04 февруари, 2008

Уникална оръжейна експозиция беше подредена в Разградския исторически музей. Поводът е 130 години от Освобождението на България.
Разградският исторически музей представя изключително интересна изложба по повод 130-годишнината от Освобождението. Освен богатата местна колекция от образци на огнестрелно и хладно оръжие от Възраждането изложбата включва и национални светини - саби на Стефан Караджа и Георги Раковски и кама на Левски.

Пушки евзалии, правени в оръжейните работилници на Европа, и шишане кремъклии, изработени в България могат да бъдат видени до 7 март в изложбата на Разградския музей.

Най-старото оръжие е турски ятаган от 1793 година.Уникално в експозицията е пространственото оформление. Според експерти - оръжейници такова се прави за първи път в България, разказва Елена Иванова, главен уредник в музея.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.