Всеки GSM - с детектор за ядрено оръжие  

30 септември, 2008

В университета “Пърдю” разработват технология, която ще позволи всеки мобилен телефон да се превърне в преносим детектор за ядрено оръжие.
Независимо, че чипът, който съдържа новата функция, още не е разработен до край, учените се опитват да прокарат в американския Конгрес закон, който да задължи гражданите да притежават мобилни телефони, снабдени с въпросната микросхема.
Има и друг начин – материална помощ за онези потребители, които се съгласят да участват в програмата, отбелязва електронното издание 3DNews.
В перспектива цената на чипа ще бъде под 100 долара (за сравнение, на Олимпиадата в Пекин китайското правителство е купило детектори по 27 000 долара за брой), но заради съображение за сигурност, спазване на закона или спонсориране, много потребители ще решат да си го инсталират.
В такъв случай, в града, където концентрацията на мобилни телефони е най-голяма, пренасянето на радиоактивни материали ще стане невъзможно.
Освен това най-близките до бомбата телефони ще предават сигнала от нея на общ сървър, който ще може да локализира точното й местоположение.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.