Стреляща каска от 2008 AAC silencer shoot  

26 септември, 2008

Напомням, че заглушителите не са разрешени за гражданско ползване от българското законодателство.
Каските (във всички случаи) и пистолетите (при определени условия) са разрешени.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.