Хайка за хищници блокира Шумен за туризъм  

30 септември, 2008

Въоръжена хайка за хищници и кучешки глутници блокира за половин ден туристическите маршрути в планината край Шумен. Безпрецедентната акция беше част от мерките срещу бяса, след като в края на юли половин дузина бесни лисици предизвикаха паника в шуменския квартал Дивдядово. Идеята беше отстрелът на хищници да стане още преди два месеца, но се забави заради бавната реакция на Министерството на околната среда и водите, откъдето трябваше да решат използването на оръжие на територията на природния парк "Шуменско плато".
Още по тъмно туристическите пътеки към Осмарските колонии и туристическите заслони на юг от панорамния път по платото бяха блокирани от униформени полицаи и служители на горското стопанство в Шумен. В 7 преследвачите на хищници се събраха в подножието на дивдядовските скали за инструктаж и оттам като по напомняща за военна операция схема заеха позиции из гората. Стрелците се разпределиха на девет поста от местността Двата сокола и Трите пътя до просеката за пивоварната на "Карлсберг". Срещу тях от дивдядовските скали тръгнаха гоначите. Заради вероятността да попаднат на бесни лисици в акцията не бяха допуснати ловни кучета.
"Много е лошо времето, не знам какъв ще бъде резултатът", каза пред "Монитор" лесничей с уазка, който обхождаше постовете по платото. Заради атмосферните условия лисиците най-вероятно останали "по домовете си" и авджиите напразно обикаляли из гората. По скромните сметки към обяд в актива на хайката бяха записани само една лисица и два чакала. За сметка на това пък отнесли патроните три скитащи кучета. По закона за лова и опазването на дивеча скитащите кучета се водели дивеч. Сред мишените на хайката били записани и три глутници от кучета, които кръстосват пътеките над Шумен, но във вчерашния предиобед и те се били изпокрили. Унижожаването им било наложително както заради оплаквания на туристи, че са нападани и хапани, така и заради атаки срещу дивеча.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.