Строго секретен провал  

21 септември, 2008

Поредната процедура за продажба на три военно-ремонтни завода "Терем" събра цифром и словом 1 (една) оферта
Първоначалният висок интерес явно невинаги е гаранция за добър финал. Продажбата на осемте военно-ремонтни завода на "Терем" започна през юни повече от оптимистично - 44 кандидата внесоха предварителни предложения. През септември ситуацията изглежда коренно различна. Рекапитулацията от процедурата за първите седем дружества е само един продаден завод, една прекратена процедура, само една оферта за едно от трите дружества в стратегическата група плюс дело в Софийския административен съд от загубил кандидат. Продажбата на най-печелившото предприятие от осемте в групата - "Флотски арсенал - КРЗ", пък се забави.

Стратегически потайности
Офертите за трите дружества от т.нар. стратегическа група - "Терем - Георги Бенковски" - Пловдив (ремонт на самолети), "Терем - Хан Крум" - Търговище (ремонт на танкове), "Терем - Ивайло" - Велико Търново (ремонт на стрелково въоръжение) се подаваха до началото на седмицата. Към всяка от фирмите имаше интерес от три компании, които бяха допуснати за оглед. В крайна сметка беше подадена само една оферта. "Тя е за "Терем - Георги Бенковски" и е от дружеството "Телеком", ще я разгледаме и, ако отговаря на изискванията, ще преговаряме с кандидата", съобщиха от "Терем".

Според участници в процедурата, пожелали анонимност, условията за покупка на стратегическите предприятия са напълно неизпълними, а някои от тях - унизителни. Под натиск на министерството оценката е направена въз основа на нетната стойност на активите - т.е. оценявани са терените и сградите, а не бизнеса. "Терем - Хан Крум" - Търговище, например има приходи от 10 млн. лв., задължения от 9 млн. лв. и натрупана загуба от 6 млн., но неофициално е оценено на 40-45 млн. лв. заради земята. Одиторите на кандидатите обаче му дават не повече от 5 млн. лв. Оценката не е публична, но ако кандидатът не я надхвърли, ще отпадне. "Терем - Ивайло" пък не притежавал никакво оборудване, лиценз и договори, а през последните години предприятието страдало многократно от пороите. Оценката на пакета обаче била около 13 млн. лв. - сума, немислима за терен в Търново.

На кандидатите не са били представени договорите на фирмите, което затруднявало преценката на потенциала им. В КРЗ например партньорите са били наречени със секретните А, Б, В означения, без каквито и да било данни за обема и срочността на ангажимента.

Бъдещите купувачи били сюрпризирани в средата на август и с нови колективни трудови договори, според които, ако съкратят 100 души, трябва да им изплатят обезщетение за около 5-6 млн. лв. Дори след приватизацията, Министерството на отбраната задължава фирмите да поддържат служители и техника за нуждите на армията, без да им гарантира работа. Въпреки това купувачът не може да тегли банков заем без разрешение от холдинга, като сумата на кредита не е упомената.

Има и още едно ограничение. Договорът за покупка може да се развали независимо от платената цена и инвестициите, ако новият собственик откаже три пъти поред да назначи на работа контрольор, посочен от "Терем".

Пробойните в сделките
По думите на участници в процедурата боеприпасите в армията, които подлежат на унищожение, са около 50 хил. т и всяка година се увеличават. Има и достатъчно възможности да се ремонтира техника, включително и по офсетни програми, а в същото време вероятно за трети път заводите на "Терем" няма да бъдат продадени.

"Участвахме в конкурса за друг от заводите на "Терем" и заради опита си счетохме за ненужно да подаваме документи за "Терем - Ивайло", отбелязва Стефан Улев, изпълнителен директор на "Металхим холдинг". Адвокат Георги Събев, управляващ съдружник в кантора "Събев и съдружници", също е посъветвал клиента си "Даник" - Казанлък, да не кандидатства за търговищката фирма "Хан Крум". "Съчетанието между силно влошеното икономическо състояние, целия начин на провеждането на процедурата, изискванията и силните рестрикции към купувача, който продължава да зависи изцяло от Министерството на отбраната, ни накараха да се откажем", каза адвокат Събев.

"Терем" няма и много поводи за празнуване и при продажбата на първите четири предприятия от групата, от които предлагаше 74%. Сделките трябваше да приключат през август, но засега има само един подписан договор - с "Промакс-99" за покупката на дружеството за ремонт на радиолокационна техника в Божурище. Подготвя се прекратяване на процедурата за "Терем - Овеч" в Провадия. Все още не са публично известни резултатите за двете най-атрактивни компании в групата - "Терем - Летец" (10 кандидати, повечето с интерес към терена му в София) и "Терем - Цар Самуил", Костенец. "Цар Самуил" се занимава с унищожаване на боеприпаси, а армията наскоро обяви, че ще плати за това 30 млн. лв. Оферти за покупката му подадоха седем компании. Наддаването спечели "Алма - Д" - Сливница. Това потвърди и управителят й Александър Димитров. "Още не съм сключил сделка. По процедура трябва да получа или не сертификат за индустриална сигурност и да водя преговори по договора. Това обаче не се случва. В момента се търсят основания да бъдем отстранени и имам намерения да си търся правата по официален път", казва той. В същото време останалите участници са недоволни от класирането. То е трябвало да бъде готово в края на юли и се е забавило с един месец. "Процедурата е напълно опорочена и трябва да бъде прекратена. Не получихме никакви мотиви за класирането, не присъствахме на отварянето на офертите", отбелязва Стефан Улев. Компанията му обжалва процедурата и резултатите от нея пред Софийския административен съд с искане за временно спиране на продажбата. По думите на Улев друг кандидат - "Дунарит", е предложил по-ниска цена, но е класиран преди него.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.