Цитат на седмицата  

04 август, 2008

...Първо главният прокурор Борис Велчев, а сега и новият вътрешен министър Михаил Миков развиха тезата, че за нарастващата престъпност вина имат и гражданите, тъй като съществувала търпимост към престъпленията, нямало заявления за престъпна дейност и граждански отпор. Тази теза не издържа и на най-снизходителен анализ, защото проблемът е, че гражданите плащат данъци, за да има държава, която да им гарантира сигурност и защита. Небрежното и високомерно отношение на правозащитните органи, демонстративното неразкриване на редица престъпления, съмненията за срастване на правозащитните органи с престъпни групировки сриват доверието и създават пропаст между гражданите и тези институции.
Странна е тезата, която не от вчера подържа и новият главен секретар на МВР, който смята за криминогенен фактор голямото количество законно притежавано оръжие в гражданите. Но престъпленията не се извършват с този арсенал, а с незаконни оръжия, престъпниците не се интересуват от разрешителни за оръжие, а разоръжаването на гражданите е в интерес единствено на престъпниците. Вече започвам да се питам дали това неразбиране се дължи на ниска управленска култура или на перфектен анализ и прогноза за спонтанен конфликт на гражданите с престъпниците и техните покровители, който би довел до масова въоръжена самозащита на хората, защитаващи собствеността, достойнството и живота си...

Ред и сигурност - провал и надежди,
Николай Радулов, бивш секретар на МВР, dnevnik

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.