Предпазни мерки по време на лов  

12 август, 2008

На 16 август се открива ловния сезон 2008/2009 г. От служба “КОС” при ОД на МВР-Търговище напомнят на всички ловци на територията на областта с цел недопускане на нещастни случаи през новия ловен сезон да спазват стриктно инструкциите за безопасност при боравене с огнестрелно оръжие по време на лов. Изготвени са съвместни графици с държавните горски стопанства в Търговище и Омуртаг, и с Държавно ловно стопанство – Попово, по които ще бъдат извършвани съвместни проверки от служители на РПУ в състава на дирекцията и на горските стопанства по време на ловните излети в продължение на целия сезон.

Ето и някои от забраните при употреба на ловно оръжие:

· Забранява се стрелбата в населени места;

· Забранява се стрелбата по шум и по неясно видима цел;

· Забранява се стрелбата над главите на хора и домашни животни;

· Забранява се употребата на алкохол или други упойващи вещества преди и по време на лов;

· Забранява се преотстъпването на оръжието на други лица, включително и на правоспособни ловци;

· Забранява се ползването на оръжие, когато не се носи разрешителното за него;

· Забранява се сглобяването и зареждането на ловното оръжие на разстояние, по-малко от 200 м от населено място;

· Забранява се употребата на боеприпаси с изтекъл срок на годност;

· Забранява се доубиването на дивеч чрез удар с приклада или цевите.

Правила за безопасност при боравене с оръжие

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.