МВР ще купува електрошокови оръжия  

30 юни, 2007

Основният критерий ще бъде най-ниската цена
Дирекция "Материално-техническо осигуряване и социално обслужване" (ДМТОСО) към МВР обяви обществена поръчка за доставка на електрошокови прибори, се посочва в електронния регистър. Дирекцията търси компания, която да достави общо 52 броя електропреносими оръжия в рамките на 18 месеца. Гаранцията за участие в процедурата е 1500 лв. По закон гаранцията не може да надхвърля 1% от стойността на договора.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.