Весела(?) картинка  

13 юни, 2007

Табелка на ограда в Тексас
Предупреждение
Влезлите без разрешение ще бъдат застреляни
По оцелелите се стреля отново

Питам се, дали в Тексас или в България циганите са по-крадливи и по каква причина?

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.