В Белград беше открито първото по рода си оръжейно изложение  

27 юни, 2007

Целта на панаира е да върне славата на някога силната военна промишленост в най-голямата република в бивша Югославия.
Добрите времена от средата на 80-те години, когато Югославия продаваше оръжия на обща стойност над два и половина милиарда долара са безвъзвратно отминали. Организаторите на изложението в Белград обаче вярват, че на военната индустрия в страната може да се вдъхне нов живот.
В момента Сърбия изнася голяма част от произведените оръжия за традиционните си държави партньори от Африка, Близкия Изток и Азия, връзките, с които датират отпреди разпадането на Източния блок. Но сръбската амбиция е да се утвърди и на пазара на някогашния враг - страните от Северноатлантическия пакт.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.