Не се предвиждат по-твърди закони за носенето на оръжие в САЩ  

14 юни, 2007

Американският президент получи от своето правителство твърде общи препоръки, но без да се предвижда те да "втвърдяват" законите за контрол над оръжията, за да се избегнат случаи като този със стрелеца във Вирджинския високотехнологичен институт.

Буш бе натоварил трима от своите министри да започнат широки консултации за поуките, които трябваше да се извадят от драмата. В университета Вирджиния южнокорейски студент хладнокръвно застреля 32 души на 16 април, преди да се самоубие. Трагедията повдигна дебата за оръжията и министерствата на образованието, здравеопазването и на правосъдието, дават серия от препоръки за по-добро спазване на съществуващите закони , за по-добро разпространение на информация за индивиди с психични отклонения.

АФП/netinfo.bg

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.