Пистолетите на убиеца  

19 април, 2007


Не че е толкова важно, но защото се изписаха и изговориха доста неистини, правя това уточнение на моделите и условията за закупуването им.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.