Частни охранители се обединяват в съюз  

25 април, 2007

Българската камара за охрана и сигурност, Националната асоциация на фирмите, охраняващи с технически средства и Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО) се обединяват в Български съюз на индустрията за сигурност, съобщи председателят на Управителния съвет на организацията Людмил Маринчевски, който е и ръководител на НАФТСО.
Целите на съюза са ефективна защита на законните колективни интереси на работодателите от индустрията и общо представителство в отношенията с държавните и общинските органи.
Учредителите на съюза обявиха, че през март са внесли в Министерския съвет и в Народното събрание законопроект за частната охранителна дейност. В него те предлагат преминаване на звената за охрана от регистрационен на лицензеционен режим и създаване на публичен регистър на компаниите от бранша, увеличение на правомощията на охранителите и конкретизиране на случайте, в които може да се използва огнестрелно оръжие.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.