Американските снайперисти в Афганистан с нова пушка  

25 април, 2007

Американските снайперисти в Афганистан изпитван ново оръжие, съобщава Defencetalk.
Самозарядната пушка XM-110 е постъпила на въоръжение в бойната група Fury ("Ярост"). Според мнението на щаб-сержанта Джонсон Терри, инструктор в снайперска школа в армията на САЩ, новата снайперна пушка има редица преимущества пред другите модели. Тя осигурява по-висока вероятност на поражение на движещи се цели в сравнение с класическите магазинни винтовки. Оръжието е оптимизирано за скрити действия. Цевта на пушката е снабдена с допълнителен пламегасител, напълно ликвидиращ пламъка при изстрел и значително намалява облака от прах, което е особено важно при използване на снайпера в пустинни условия.
XM-110 използва патрон 7,62х51 NATO. Ресурсът на цевта е пет хиляди изстрела. За стрелба се използват пълнители с вместимост от 5, 10 или 20 патрона.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.