Друга тухла в стената  

15 декември, 2008

Още един опит на тема 'Свръхсекретни оръжия поразяват климата' след статиите, които излязоха преди около година.

Съединените щати и Русия вече разполагат с усъвършенствани електромагнитни оръжия, способни да влияят върху климата в отделни части на планетата, твърди канадският професор Мишел Чосудовски от Центъра за изследване на глобализацията. Възможно е изпробването и употребата в зони с военни действия на тези свръхсекретни нови технологии да е повлияло и на промяната на климата.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.