Али Баба и 40-те разбойници бродят из горите и коридорите на властта  

16 декември, 2008

Освен скъп спорт, страст, хоби, престиж, релаксация ловът е преди всичко бизнес, доходоносна индустрия и място, където са взимани не едно и две важни държавни решения.

До 1990 г. печалбата от ловните стопанства в България е над 9 и половина милиона долара. Експерти от Световния съвет по лова и опазване на дивеча заявяват, че страната разполага с най-доброто ловно стопанство в Европа. Стойността му възлиза на 1.8 млрд. долара. Днес тези цифри са внушително по-големи, независимо от факта, че по време на прехода голяма част от стопанствата са занемарени, а дивечовите популации са почти унищожени.
Ловният туризъм е най-печелившият вид туризъм. Той съдържа не само всички компоненти на този бранш, но и много допълнителни скъпоструващи екстри, които се предоставят от съдържателите на стопанствата - професионални ловци, оръжие, боеприпаси, стрелбище, високопроходими джипове, кучета, коне, шейни...
Най-важното и най-доходоносното, разбира се, е отстрелването на трофея. Приблизителната стойност на трофейния елен в България е 60 хил. евро, а може и да надвиши тази сума. Никой няма право да продава под цените, които се определят от държавата всяка година...
Експерти твърдят, че ловно-стопанската дейност у нас е завладяна от сенчестия бизнес. А негов покровител е... президентът Първанов. Като ловец той е регистриран в ловната дружинка в София...

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.