Залага ли Пентагонът на псевдо-наука?  

22 декември, 2008

Министерството на отбраната на САЩ е създало специална комисия, която да подготви доклад за възможността от използването на гравитационните вълни като оръжие или средство за връзка. Освен това на компанията JASON Defense Advisory Group е възложено да оцени възможната опасност от това неизвестно физично явление.
Гравитационните вълни представляват смущения (пертурбации) на гравитационното поле, предизвикани от преместването на огромна маса, която се движи със скоростта на светлината. Гравитационните вълни (ако съществуват) не могат да бъдат засечени от съвременната измервателна апаратура.
Въпреки това, военните са възложили на компанията JASON Defense Advisory Group да проучи възможността за създаване на мощни гравитационни вълни на Земята. За генерирарне на вълните се предлага електромагнитни вълни да преминат през мощно магнитно поле. Проведените от комисията теоретични изчисления показват, че за получаване на гравитационна вълна с енергия една десетомилионна част от джаула е нужно време, сравнимо с времето на живот на Вселената. Космически кораб, който използва за ускорение гравитационни вълни, ще може да преодолее земната гравитация ако за него работят 10^25 (1 с 25 нули след него) електростанции, като една от тях е еквивалентна на всички електростанции на Земята.
Изучаването на гравитационните вълни не е първия съмнителен проект, спонсориран от Пентагона. През август се появи информация, че Министерството на отбраната на САЩ е отделило 4 милиона долара за разработване на технология за четене на мислите на хората. Още по-рано през средата на 90-те години на миналия век до началото на XXI век Пентагона похарчи милиони за създаване на бомби от хафний, които трябваше да имат страшна разрушителна мощ.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.