Изнасяме оръжие за Украйна  

13 декември, 2008

Доставки на оръжие между България и Украйна договори министърът на икономиката Петър Димитров. Той подписа Спогодба за военнотехническо сътрудничество с Владимир Новицкий, министър на промишлената политика на Украйна. Документът предвижда още поддръжка, ремонт и модернизация на въоръжение, военна техника и предоставяне на услуги във военната и техническата област.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.