Вадим удостоверение за пистолет по интернет  

20 декември, 2008

В някои медии съобщението беше, че "Вадим разрешително за пушка по интернет", а във вечно преувеличаващия в търсене на сензации в. Телеграф имаше даже за илюстрация автомат Калашников, сякаш вече е разрешен за свободна продажба.
Удостоверението от НСлС е само един от документите, които се изискват, за да се извади разрешително за оръжие, за останалите интернетизацията все още не важи.

Желаещите да си извадят удостоверения за пистолет или ловна пушка ще могат да го направят по интернет до края на 2009 г. Така досадните опашки пред гишетата на Националната следствена служба (НСлС) ще отидат в историята. Това стана ясно вчера при презентацията на проектите “Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители в следствените органи” и “Качествено и прозрачно административно обслужване от НСлС чрез автоматична информационна система за електронни услуги”. Те са спечелени от НСлС, а парите за тях - 1 736 622 лв. - ще бъдат отпуснати от Европейския социален фонд.
“24 часа след заявката ще може да се получава готовият документ за оръжие”, обясни инж. Кирил Гаврилов, шеф на отдел “Информационно обслужване” в НСлС. Кандидатите трябва да притежават универсалния електронен подпис. Гражданите ще могат да подават и жалбите си до НСлС по интернет.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.