Пуцай, куме... Стискай, бабо...  

04 декември, 2008

Palm Pistol - пистолет в дланта
Constitution Arms, малка фирма за производство на оръжие от Мейпълууд, щата Ню Джърси, изобрети първото в света ергономично огнестрелно оръжие.
То е предназначено за възрастни и инвалиди, които без проблеми могат да го хванат в ръка и натискайки копче, да активират спусъка. Деветмилиметровият пистолет ще се продава на цена от 300 долара, но все още не се знае кога ще се появи на пазара.
Оръжейната компания твърди, че е получила разрешение да заведе разработения от нея 9-милиметров пистолет за инвалиди като медицинско устройство и да го пусне на пазара. Нещо повече: производителите се борят клиентите им да бъдат компенсирани от здравните медицинските фондове, когато си купят пистолета за 300 долара. Наречено "Пистолет за длан", оръжието (или медицинския апарат, ако звучи по-подходящо) е предназначено за хора с проблеми в моториката на пръстите: инвалидност, артритни проблеми и др.
"Това е нещо, което ще помогне на инвалидите във всекидневието им" - убеден е Матю Кармъл, президент на "Конститюшън Армс" от Мейпълууд, Ню Джърси. "Разршение за получаване на оръжието ще се дава на същото основание като назначеването на помощник за инвалид на стол или придобиване на други медицински устройства. В рекламната информация може да се прочете, че "Пистолетът за длан" е подходящ за възрастни, инвалиди, слаботелесни или хора с проблем в моториката на ръката. Използването на дланта за стрелба вместо показалеца е добро решение за минимизиране на отклонението на дулото, което е основна причина за неточната стрелба. "Прицелването и изстрелът не могат да бъдат по-улеснени" - пише в инфото.
"Конститюшън Армс" е пуликувала съобщение, че Агенцията по храните и лекарствата на САЩ е одобрила пистолета като медицинско устройство, завеждайки го като "апарат за подпомагане на ежедневната дейност".
Сега компанията прави постъпки продуктът да бъде признат за "дълготрайна медицинска принадлежност", което ще направи възможно той да бъде предписван и цената за снабдяването с него да бъде компенсирана от здравноосигурителните фондове. Пояснено бе, че при класификацията се вземат под внимание не предназначението на даден апарат, а степента и броят на подобренията, които го правят специфично пригоден към особеностите на хора с трайни увреждания.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.