Необичайни оръжия - скутер-оръдие  

18 декември, 2008

Скутер-оръдие френска изработка от втората половина на 1950-те години. Диаметър на цевта: 75 мм, от двете страни за прикрепени 6 резервни снаряда.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.