"Искусство снайпера" А. Потапов (видео)  

11 март, 2008


Искусство снайпера. Россия 1997 - 1 hr 22 min 51 sec

Снайпер против снайпера. Россия 1997 - 1 hr 5 min 50 sec

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.