Необичайни оръжия - стрелящ пръстен  

05 март, 2008

Стрелящ пръстен, конструиран за редкия анахроничен патрон със щифтов възпламенител (pinfire) на Casimir Lefaucheaux.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.