Nokia 9x19 disconnecting people  

03 февруари, 2009

Новата Nokia 9x19 позволява да вършите две неща едновременно и пак да ви остане свободна ръка.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.