Пентагонът не може да проследи хиляди единици въоръжение, предназначени за армията на Афганистан  

13 февруари, 2009

САЩ са загубили десетки хиляди оръжия, изпратени на афганистанското правителство в периода от 2004-2008 г. Освен 87,000 американски оръжия, за чието местонахождение няма данни, липсват и около 135,000 оръжия, изпратени от други страни от НАТО. Военната помощ е включвала автомати, картечници и гранатомети, както и прибори за нощно виждане, които дават преимущество на редовните войски в нощните сблъсъци с бунтовниците.
Оръжието се е намирало във военни складове, много от които са напуснати по време на бойните действия. Американското командване предполага, че в момента те се намират в ръцете на талибаните. През 2007 г. американското правителство загуби и 110,000 автомата АК-47, внесени на територията на Ирак в интервала 2004-2005 г.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.