Цитат с коментар за нещо, което приличало на пистолет  

13 февруари, 2009

"Човекът е размахвал оръжие, или нещо което приличало на пистолет, персоналът се уплашил и му дали парите от гишето, след което той избягал"...
Дето вика някой, той може да си е държал и оная работа и да е търсил тоалетна...

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.