"Златен скункс" за още един идиот с оръжие  

16 февруари, 2009

Скунксът е една много приятна животинка, която обаче има лошия навик да разпръсква неприятна миризма. По това той си прилича с някои от най-известните обществени личности.
„Златен скункс” не се връчва току така и на кого да е. Нямате представа колко много номинирани има, но естествения подбор си казва думата. Тази награда получават само “най-добрите”, “най-достойните” - публични личности, със собствен стил и присъствие в гафотворчеството. Когато нещо особено се разсмърди в обществото - ние сме насреща със “Златен скункс” в ръка.


Скоро не съм номинирал родна "звезда" като кандидат за титлата
Идиот с оръжие.
Това, че Мавриков вече е на работа при Азис, няма да го отърве от скункса.
Въпросът дали оръжието е истинско или не, го обсъдихме при
Ан Джи.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.