Армейски хакери  

11 февруари, 2009

Германското военно министерство сформира специална група, която ще бъде обучена да води кибер война. Задачата на хакерите в униформа ще бъде да “проникват, манипулират и унищожават вражески мрежи”.
Набирането на кандидат-хакери вече е завършило. Групата се намира в казармата в Рейнбах, близо до Бон, и се състои от няколко десетки дипломанти по информатика от военни университети. В момента те се обучават в тайните на кибер войната под ръководството на бригаден генерал Фридрих Вилхелм Крийзел.
Групата официално принадлежи към стратегическото разузнаване и се очаква да започне реални действия през следващата година. Тази практика не е нова за света. Националната агенция по сигурност на САЩ от години наема хакери в името на “безопасността на Америка.”

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.