Цитат с най-оптимален коментар  

08 февруари, 2009

Изводите се налага от самосебе си: Първо, проектът трябва да стартира най-късно до края на 2009 г. и Второ, най оптимален е вариантът - втора ръка мтогоцелеви изтребител, след който да преминем на нов тип самолет от същия модел към 2020 година.
Когато един експерт - директор на Центъра за стратегически проучвания в сигурността и международните отношения, спомене за "най оптимален вариант", си викам "Боже, пази България".
За правописните грешки няма да издребнявам - естествено за тях е виновна машинописката, не стига това, ами има оплаквания, че вече идва на работа само с макси поли.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.