Gun Porn: Гравиран Walther PPK  

09 февруари, 2009

Откривам нова рубрика Gun Porn. И както може да се очаква, с безсрамното великолепие на 78-годишния Walther PPK - съвременно щатско производство, в приятна компания. Порно-източник.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.