"Технически" изводи за принципни недъзи  

13 февруари, 2009

...Стратегическата визия тук е жизнено необходима, защото подходът трябва да е комплексен. В противен случай цялата система "национална сигурност" може да се дебалансира с дълготраен негативен ефект. Припокриването на функции и правомощия между отделни звена на системата не може да открои техния "профил" и да оправдае "роенето" им. Съдържателните разлики трябва априори да са обосновани, вместо впоследствие да се "доуточняват". Ето малък "нормативен" щрих.
Новата МВР дирекция ПОТП ("Противодействие на организирана и тежка престъпност") се "бори" с: използване на корупционни механизми; контрабанда на огнестрелни оръжия и подправени парични знаци; трансграничен трафик на хора; незаконен трафик на наркотични вещества; изпиране на пари; корупция в държавната, съдебната и местната администрация (чл. 79 от Правилника за прилагане на ЗМВР).
Ами ДАНС? Тя се "бори" с: участие на висши държавни служители в корупция и организирана престъпност; незаконна международна търговия с оръжие; незаконно производство и пласмент на наркотични вещества; изпиране на пари; незаконни миграционни процеси и т.н. (чл. 4 от Закона за ДАНС). Но с добавката: когато се застрашава националната сигурност! Каквото и да означава това... още от Дневник...

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.