Gun Porn: Kareen Mk III  

17 февруари, 2009

Пистолет Kareen Mk III, 1997 г., производство по израелска поръчка на "Аркус България" АД, гр. Лясковец.

Взето назаем оттук: forum.offroad-bulgaria.com

Още за Аркус България от pishtov.com.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.