Полски оръжейници в принудителен отпуск  

17 февруари, 2009

Полската фабрика "Лучник", най-големият производител на стрелково оръжие в страната, спира временно производството си и праща персонала в принудителен отпуск за две седмици. Това съобщи днес председателят на фабричната управа Томаш Нита. още в Стандарт...

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.