Общината забранява забраненото  

03 февруари, 2009

Демонстративното видимо носене на огнестрелно оръжие в сладкарници, ресторанти и на други публични места, което застрашава безопасността и спокойствието на гражданите, също се забранява.

Чл. 15а. (Нов – ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Забранява се откритото носене на огнестрелно оръжие освен при осъществяване на охранителна дейност.
Чл. 15б. (Нов – ДВ, бр. 99 от 2002 г.) (1) Забранява се носенето на огнестрелно оръжие:
1. на политически, синдикални и културни мероприятия;
2. на спортни мероприятия, освен ако е необходимо за самото мероприятие;
3. (доп. – ДВ, бр. 71 от 2003 г.) в увеселителни и питейни заведения и барове за времето от 22,00 до 06,00 ч.;
4. при и след употреба на алкохол или наркотични вещества.
Какъв е смисълът Софийската община да забранява откритото носене на оръжие, което си е забранено по закон, вместо да организира спазването на закона?
За мен единствения смисъл е да се докаже, че живеем в Абсурдистан и у нас важи само Параграф 22:
- Каква разлика има между тази неделя и другите недели, искам да знам? -
питаше гръмогласно Джоу Гладника, обръщайки се към вожда Бял Полуовес. - Защо казват, че нямаме маршировка днес, щом нямаме маршировки никоя неделя? А?
Йосарян си проби път до дъската и издаде дълго, мъчително стенание, когато
прочете краткото съобщение:
Поради независещи от мен обстоятелства тази неделя следобед няма да има
маршировка.
ПОЛКОВНИК ШАЙСКОПФ

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.