Среща на два куршума  

25 февруари, 2009

Фотографии на куршуми, които са се ударили един в друг по време на Кримската война 1854 г. Дали са истински, или не, не съм сигурен, но шансът за такъв сблъсък е едно на милиард, при това съвременните куршуми биха се пръснали.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.