Подкрепяме забраната на химическото оръжие  

22 октомври, 2008

Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров се срещна днес с генералния директор на Организацията за забрана на химическото оръжие посланик Рохелио Пфиртер, съобщиха от Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ). Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение, председателствана от министър Димитров, е национален орган по прилагане на Конвенцията за забрана на химическото оръжие.
България е сред първите държави, които подписаха Конвенцията и хармонизира законодателството си в съответствие с документа, каза посланик Рохелио Пфиртер. Две предизвикателства има пред нашата организация – Конвенцията за забрана на химическото оръжие да бъде приета от всички страни в Близкия Изток и на Балканите, допълни той.
България поддържа традиционно добри взаимоотношение със своите съседи, затова можем да сме активни в подкрепата си за промяна в законодателството в тези страни, които кандидатстват за членство в ЕС, обяви Петър Димитров. Според него за Македония, Албания и Косово е особено важно да бъдат интегрирани в ЕС и да не бъде използвано никакво оръжие там. Надявам се да продължим ползотворното си сътрудничество с Организацията и до края на 2012 г. химическото оръжие да е изчезнало от лицето на Земята, допълни министърът.
Съществува реална заплаха от използването на химическо оръжие за терористични цели в световен мащаб и ние правим всичко възможно да ограничим достъпа на отделни индивиди до незаконната употреба на забранени химически вещества, каза Пфиртер.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.