Пистолет Smith & Wesson 22-A Kaboom  

22 юни, 2009

За разлика от други, Smith & Wesson са от тези фирми, които дори и да сгрешат имат доблестта да си признаят и поправят грешката. За пистолетите им Модел 22-А, калибър .22 LR, произведени между 1 август 2008 г. и 19 февруари 2009 г. съществува възможност слайда да не е произведен в правилния толеранс, от което да дефектират. Всички закупили нов пистолет 22-A в този срок, се умоляват да се свържат със S&W, за да получат куриерски плик и да изпратят пистолета си в завода за инспекция. Страницата на S&W за получаване на повече информация.
За съжаление някои пистолети вече дадоха дефект.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.