Пистолет AMT Hardballer Kaboom  

25 юни, 2009

Снимките са от photobucket, няма разяснения и коментари от стрелеца. Очевидно е пострадал, но слава Богу, че е оцелял.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.